CSDL

Giang

Tên khoa học Maclurochloa sp.

HọHoà thảo - Poaceae

Bộ -

Nhóm loài cây LSNG

Phân bố

Mô tảGiang Tên khoa học: Maclurochloa sp. Tên khác: Mạy làng, lau toóng Họ: Hoà thảo - Poaceae Phân họ: Tre - Bambusoideae Đặc điểm hình thái Cây có thân ngầm dạng củ, thân khí sinh mọc trườn trên mặt đất hay leo bám trên ngọn cây gỗ xung quanh. Lóng dài

Chi tiết

Hóp nhỏ

Tên khoa học Bambusa tuldoides Munro, 1868

HọHoà thảo - Poaceae

Bộ -

Nhóm loài cây LSNG

Phân bố

Mô tảHóp nhỏ Tên khoa học: Bambusa tuldoides Munro, 1868 Tên đồng nghĩa: Bambusa pullescens (Doell) Hack. 1908; B. longiflora W.T.Lin, 1980 Tên khác: Hóp thân xanh, hóp Họ: Hoà thảo - Poaceae Phân họ: Tre - Bambusoideae Tên thương mại: Verdant bamboo, pun

Chi tiết

Hóp sào

Tên khoa học Bambusa textilis McClure, 1940

HọHoà thảo - Poaceae

Bộ -

Nhóm loài cây LSNG

Phân bố

Mô tảHóp sào Tên khoa học: Bambusa textilis McClure, 1940 Tên khác: Hóp chạc trâu, lau xay, mạy mưa Họ: Hoà thảo - Poaceae ; Phân họ: Tre - Bambusoideae Đặc điểm hình thái Thân ngầm dạng củ, thân khí sinh mọc cụm, cao 8-10m, đường kính 3-5cm, ngọn cong rủ

Chi tiết

Là ngà

Tên khoa học Bambusa bambos (L.) Voss. 1896

Họ -

Bộ -

Nhóm loài cây LSNG

Phân bố

Mô tảLà ngà Tên khoa học: Bambusa bambos (L.) Voss. 1896 Tên đồng nghĩa: Arundo bambos L.1753; A . maxima Lour.,1790; Bambusa arundinacea (Retzius) Wild.1797; B. spinosa var. spinosa A. Camus, 1913 Tên khác: Tre gai rừng, lộc ngộc thái lan, mạy phai, (Thá

Chi tiết

Là ngà bắc

Tên khoa học Bambusa sinospinosa McClure, 1940

HọHoà thảo - Poaceae

Bộ -

Nhóm loài cây LSNG

Phân bố

Mô tảLà ngà bắc Tên khoa học: Bambusa sinospinosa McClure, 1940 Tên khác: Tre gai, tre hoa, tre mỡ, mậy phấy đeng, mạy phấy nậm (Tày, Nùng-Cao Bằng, Lạng Sơn); tre đỏ ngọn (Kinh - Hà Giang, Tuyên Quang). Họ: Hoà thảo - Poaceae Phân họ: Tre - Bambusoideae

Chi tiết

Lồ ô

Tên khoa học Bambusa procera A. Chev. & A. Cam., 1922

HọHoà thảo - Poaceae

Bộ -

Nhóm loài cây LSNG

Phân bố

Mô tảLồ ô Tên khoa học: Bambusa procera A. Chev. & A. Cam., 1922 Tên khác: Lồ ô nam bộ Hoà thảo - Poaceae Phân họ: Tre - Bambusoideae Đặc điểm hình thái Thân ngầm dạng củ, thân khí sinh mọc cụm thành bụi thưa, thường không thẳng, chiều cao cây 14- 18m, ng

Chi tiết

Lô ô trung bộ

Tên khoa học Bambusa balcooa Roxb., 1932

HọHoà thảo - Poaceae

Bộ -

Nhóm loài cây LSNG

Phân bố

Mô tảLô ô trung bộ Tên khoa học: Bambusa balcooa Roxb., 1932 Tên đồng nghĩa: Dendrocalamus balcooa (Roxb.) Voigt, 1845 Tên khác: Lồ ô, nứa Họ: Hoà thảo - Poaceae Phân họ: Tre - Bambusoideae Đặc điểm hình thái Tre có thân ngầm mọc cụm, thân khí sinh thành

Chi tiết