Các thành tựu đã đạt được

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) vinh dự được thủ tướng chính phủ trao tặng bằng khen

Ngày 14/11/2018 trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ đã vinh dự được nhận bằng khen thủ tướng chính phủ số 1553/QĐ-TTg "Đã có thành tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ Quốc" Thứ

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P1

1. Nghiên cứu đề xuất kỹ thuật công nghệ trích nhựa thông ba lá ( Pinus khasya Toyle) và các cây thuộc họ dầu (Dipterocarparceae) bằng cách sử dụng các chất kích thích sinh trưởng nhằm tăng sản lượng nhựa và kéo dài thời gian trích nhựa. - Thời gian

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P2

9. Nguyên c ứ u th ă m d ò d ự b á o m ấ t m ù a C á nh ki ế n đỏ . - Thời gian thực hiện: 1985-1990. - Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp. - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Phi. - Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Trạm khí tượng thuỷ văn Hà Nội, các vùng nuôi thả C

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P3

17. Thử nghiệm công nghệ nuôi cấy mô cây dó trầm (Đề tài thuộc Dự án LSNG) - Thời gian thực hiện: 2005-2006. - Cấp quản lý: Cơ sở (Dự án LSNG). - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tạ Minh Hoà. - Cộng tác viên: ThS. Nguyễn Thị Hiền. - Kết quả: Ra rễ được từ 40-5

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P4

24. Kỹ thuật gieo trồng cây Pơ mu ( Fokienia hodginsii Dunn) - Thời gian thực hiện: 1996-2000. - Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT. - Chủ nhiệm đề tài: KS. Thân văn Cảnh. - Kết quả: Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Pơ mu. - Tài liệu: Báo cáo tổng kết

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P5

32. Nghiên cứu giải pháp bảo vệ và phát triển rừng dựa trên lâm sản ngoài gỗ tăng thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo tại vùng cao đồng bào dân tộc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Thuộc dự án L SNG) - Thời gian thực hiện: 2006-2007. - Cấp quản l

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P1

1. Nghiên c ứ u nguy ê n li ệ u nh ự a c á nh ki ế n đỏ - Thời gian thực hiện: 1976-1978. - Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp. - Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Đình Thanh. - Cộng tác viên: KS. Trịnh Kim Thành, KTV. Nguyễn Huy Thiết, KS.Vũ Thị Minh, KS. Lê Mai N