Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp quốc gia

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc - Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-43/19 - Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hiền - Năm bắt đầu thực hiện: 2019 - Mục tiêu chun

Nghiên cứu phát triển bền vững cây Lùng (Bambusa longgissia sp.nov.) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Nghiên cứu phát triển bền vững cây Lùng ( Bambusa longgissia sp.nov. ) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ Chủ nhiệm : TS. Phan Văn Thắng Năm bắt đầu thực hiện: 2019 Mục tiêu chung : Phát triển bền vữn