Nghiên cứu phát triển bền vững cây Lùng (Bambusa longgissia sp.nov.) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Nghiên cứu phát triển bền vững cây Lùng (Bambusa longgissia sp.nov.) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
Đăng lúc: 10:37 ngày 12/06/2019

Nghiên cứu phát triển bền vững cây Lùng (Bambusa longgissia sp.nov.) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ
 

Chủ nhiệm: TS. Phan Văn Thắng
Năm bắt đầu thực hiện: 2019
Mục tiêu chung: Phát triển bền vững cây Lùng (Bambusa longgissia sp.nov.) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.
Mục tiêu cụ thể:
- Xác định được một số đặc điểm sinh học của loài Lùng: đặc điểm hình thái, di truyền, phân bố, sinh thái, sinh trưởng.
- Đánh giá được thực trạng sản xuất và thị trường các sản phẩm từ cây Lùng làm cơ sở xây dựng mô hình liên kết chế biến các sản phẩm từ cây Lùng (qui mô 2 tấn nguyên liệu/ngày).
- Chọn được 2-3 dòng vô tính/vùng có năng suất cao hơn 15% so với trung bình của khảo nghiệm.
- Xây dựng được mô hình khảo nghiệm dòng vô tính kết hợp vườn cung cấp giống.
- Xây dựng được quy trình kỹ thuật: nhân giống, trồng thâm canh và khai thác, phục tráng rừng thoái hóa, sơ chế và bảo quản nguyên liệu có hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 10% so với hiện tại.