Khoa học công nghệ

“Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) theo hướng lấy nhựa góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”.

"Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Sơn huyết ( Melanorrhoea laccifera Pierre) theo hướng lấy nhựa góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ". - Chủ trì đề tài : Th.s Nguyễn Thị Chuyền - Cộng tác viên chính tham

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG

1. Nâng cao chất lượng giống cây các loài cây bản địa phục vụ làm giàu rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng giai đoạn 2006- 2010 - Thời gian thực hiện: 2007-2010. - Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT. - Giám đốc dự án: TS. Nguyễn Huy Sơn. - Mục tiêu chung

Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung B ộ Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Văn Thắng Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài g

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc - Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-43/19 - Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hiền - Năm bắt đầu thực hiện: 2019 - Mục tiêu chun

Nghiên cứu phát triển bền vững cây Lùng (Bambusa longgissia sp.nov.) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Nghiên cứu phát triển bền vững cây Lùng ( Bambusa longgissia sp.nov. ) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ở một số tỉnh vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ Chủ nhiệm : TS. Phan Văn Thắng Năm bắt đầu thực hiện: 2019 Mục tiêu chung : Phát triển bền vữn

xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sản ngoài gỗ

Xây dựng cơ sở dữ liệu lâm sản ngoài gỗ Dữ liệu Lâm sản ngoài gỗ được xây dựng dựa trên quá trình điều tra thực địa và thu thập số liệu của trung tam nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ. click vào CSDL để xem chi tiết CSDL

Thực trạng phát triển cây Dó trầm, Trầm hương và tinh dầu Trầm hương ở nước ta hiện nay

Title : 64Do bau Caption : File name : 64Do bau.pdf Size : unknown Title : 64Do bau Caption : File name : 64Do bau.pdf Size : unknown Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Hiện nay ở nước ta có 4 loài dó có khả năng s