Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
Đăng lúc: 15:31 ngày 23/05/2018


Nghiên cứu chọn giống quế có năng suất vỏ, hàm lượng và chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung B


 
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Văn Thắng
Cơ quan thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ
Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Thời gian thực hiện: (Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2021)