Tổ chức hành chính

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: 1. C hỉ tiêu và công việc tuyển dụng: a)

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: 1. C hỉ tiêu và công việc tuyển dụng: a)

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ NGHIÊN CỨU NĂM 2022

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: Số lượng và yêu cầu vị trí tuyển dụng: STT Bộ phận/địa điểm làm việc Vị trí

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau: 1. Số lượng và yêu cầu vị trí tuyển dụng: Mã đăng ký dự tuyển Thi tuyển Chứ

Thông báo tuyển dụng Tư vấn

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ cần tuyển dụng Tư vấn như sau: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ, bằng chứng xin cấp chứng chỉ Quản l

Thông báo tuyển Tư vấn

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ tuyển dụng Tư vấn như sau: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Sửa lỗi và hoàn thiện bằng chứng xin cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền v

Thông báo Tuyển dụng Tư vấn

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ Thông báo tuyển Tư vấn như sau: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV) Hoạt động tư vấn: Sửa lỗi và hoàn thiện bằng chứng duy trì chứng chỉ Quản lý rừng