Sản phẩm

Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao

Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao. Tác giả: Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 2/2009, trang 911-917.

Ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lai ở Đông Nam Bộ

Ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lai ở Đông Nam Bộ. Tác giả: Nguyễn Huy Sơn. Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 4/2009, trang 103-107.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Keo lai và Bạch đàn Eucalyptus urophylla (Uro) trên đất Bazan thoái hoá ở Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Keo lai và Bạch đàn Eucalyptus urophylla (Uro) trên đất Bazan thoái hoá ở Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tác giả: Nguyễn Huy Sơn Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 3/2008, trang 57-61.

CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT đối với giống SA NHÂN TÍM XUẤT XỨ SƠN LONG

CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT đối với giống SA NHÂN TÍM XUẤT XỨ SƠN LONG do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu chọn tạo. Theo Quyết định số 89 /QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ

CÔNG NHẬN TIẾN BỘ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ MỚI “Công nghệ chưng cất tinh dầu Hồi từ cành lá”

Theo Quyết định số 492/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp) Mã hiệu: TBKT 02-04:2017/BNNPTNT. Thời hạn có hiệu lực: 05 (năm) năm. Tác giả: KS. Vũ Thị Hoàng Phương; KS. Trịnh Bích Hảo. Trách nhiệm thực hiệ

Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm.

Ảnh hưởng của ánh sáng và thành phần ruột bầu đến sinh trưởng của cây con Sơn huyết ( Melanorrhoea laccifera Pierre) trong giai đoạn vườn ươm. Tác giả: Nguyễn Thị Chuyền, Trương Tuấn Anh, Hoàng Tiến Đại Đăng trên tạp chí Tạp chí khoa học Lâm nghiệp,

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ (Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Sơn huyết ( Melanorrhoea laccifera Pierre) và Bời lời đỏ ( Litsea glutinosa Roxb.) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Thị Chuyền và Trần Thị Thúy Hằng Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp