Ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lai ở Đông Nam Bộ

Ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lai ở Đông Nam Bộ
Đăng lúc: 16:02 ngày 27/06/2018

Ảnh hưởng của tỉa thưa đến sinh trưởng và năng suất gỗ rừng trồng Keo lai ở Đông Nam Bộ.
Tác giả: Nguyễn Huy Sơn.
Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 4/2009, trang 103-107.