Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Keo lai và Bạch đàn Eucalyptus urophylla (Uro) trên đất Bazan thoái hoá ở Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Keo lai và Bạch đàn Eucalyptus urophylla (Uro) trên đất Bazan thoái hoá ở Pleiku, tỉnh Gia Lai
Đăng lúc: 15:59 ngày 27/06/2018

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của Keo lai và Bạch đàn Eucalyptus urophylla (Uro) trên đất Bazan thoái hoá ở Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Tác giả: Nguyễn Huy Sơn
Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 3/2008, trang 57-61.