Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao

Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao
Đăng lúc: 16:05 ngày 27/06/2018

Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao.
Tác giả: Nguyễn Huy Sơn.
Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 2/2009, trang 911-917.