Đặc điểm sinh lý và phương pháp bảo quản hạt Giổi xanh

Đặc điểm sinh lý và phương pháp bảo quản hạt Giổi xanh
Đăng lúc: 16:00 ngày 27/06/2018

Đặc điểm sinh lý và phương pháp bảo quản hạt Giổi xanh.
Tác giả Nguyễn Huy Sơn.
Đăng trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4/2007, trang 475-479.