Điều tra đánh giá thực trạng phát triển cây Dó trầm ở nước ta hiện nay

Điều tra đánh giá thực trạng phát triển cây Dó trầm ở nước ta hiện nay
Đăng lúc: 16:06 ngày 27/06/2018

Điều tra đánh giá thực trạng phát triển cây Dó trầm ở nước ta hiện nay.
Tác giả: Nguyễn Huy Sơn.
Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 2/2009, trang 110-114.