Kết quả trồng rừng thâm canh Keo lai ở Công ty ván dăm Thái Nguyên

Kết quả trồng rừng thâm canh Keo lai ở Công ty ván dăm Thái Nguyên
Đăng lúc: 16:00 ngày 27/06/2018

Kết quả trồng rừng thâm canh Keo lai ở Công ty ván dăm Thái Nguyên.
Tác giả Nguyễn Huy Sơn.
Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 18/2006, trang 107-114.