Sinh trưởng và tinh dầu Quế ở Trà Bồng, Quảng Ngãi

Sinh trưởng và tinh dầu Quế ở Trà Bồng, Quảng Ngãi
Đăng lúc: 16:00 ngày 27/06/2018

Sinh trưởng và tinh dầu Quế ở Trà Bồng, Quảng Ngãi.
Tác giả Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Huy Sơn, Trần Cứu.
Đăng trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 1/2006, trang 94-105.