Giống Sa Nhân Tím Amomum longiligulare

CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT đối với giống SA NHÂN TÍM XUẤT XỨ SƠN LONG
Đăng lúc: 13:02 ngày 31/05/2018

CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT 
đối với giống SA NHÂN TÍM XUẤT XỨ SƠN LONG
do Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu chọn tạo.
Theo Quyết định số 89 /QĐ-BNN-TCLN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Mã số giống mới được công nhận: SNT.HB. 18.01

2. Vùng áp dụng: Xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên; Hoành Bồ, Quảng Ninh và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

Trách nhiệm thực hiện sau công nhận giống:

3. 
Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm lưu giữ mẫu giống; phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật gây trồng đối với giống Sa nhân tím xuất xứ Sơn Long.

4. Nguồn gốc giống: Chọn lọc tại xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Tập thể tác giả: TS. Phan Văn Thắng, PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn, Ths. Lương Thế Dũng, Ths. Hà Văn Năm, Ths. Tạ Minh Quang, Ths. Nguyễn Thị Chuyền, Ths. Nguyễn Thị Hiền, KS. Phan Thị Hảo, Ths. Trương Tuấn Anh, Ths. Hoàng Tiến Đại và tập thể cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.