THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
Đăng lúc: 08:12 ngày 30/05/2022

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển cán bộ nghiên cứu năm 2022 như sau:
1. Số lượng và yêu cầu vị trí tuyển dụng:
 
Mã đăng ký dự tuyển Thi tuyển Chức danh Nơi làm việc Mô tả công việc Yêu cầu  
 
Biên chế 2A Biên chế 2B  
LSNG-01   2 Nghiên cứu viên Trạm Nghiên cứu thực nghiệm Hoành Bồ; xã Đồng Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Trực tiếp nghiên cứu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học, các hoạt động thực địa có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật lâm sinh và bảo tồn tài nguyên lâm sản ngoài gỗ tại Trạm Thực nghiệm Hoành Bồ.
- Thực hiện sản xuất và chăm sóc vườn ươm các loài cây giống tại Trạm Hoành Bồ.
- Tham gia thực hiện công tác tổ chức quản lý bảo vệ và PCCCR tại Trạm Hoành Bồ.
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Trạm và Trung tâm phân công;
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Lâm sinh; Quản lý Tài nguyên rừng; Khoa học cây trồng
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên;
- Ưu tiên: có kinh nghiệm trong nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên LSNG; điều tra quy hoạch rừng; sử dụng thành thạo Mapinfor về biên tập và số hóa bản đồ, GPS,…
- Có sức khoẻ tốt.
- Giới tính: Nam
 
LSNG-02   1 Nghiên cứu viên Trạm Nghiên cứu thực nghiệm Mây Tre Bảo Yên; xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Trực tiếp nghiên cứu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học, các hoạt động thực địa có liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo tồn, bảo vệ tài nguyên lâm sản ngoài gỗ tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm Mây Tre Bảo Yên
- Thực hiện sản xuất và chăm sóc vườn ươm các loài cây giống tại Trạm
- Tham gia thực hiện công tác tổ chức quản lý bảo vệ và PCCCR tại Trạm .
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Trạm và Trung tâm phân công;
- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên rừng;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên;
- Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 1 năm thực tiễn làm việc trở lên tại lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ.
- Ưu tiên: sử dụng thành thạo Mapinfor về biên tập và số hóa bản đồ, GPS,…
- Có sức khoẻ tốt.
- Giới tính: Nam
 
LSNG-03   1 Nghiên cứu viên Bộ môn Chế biến lâm sản ngoài gỗ: số 8, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Trực tiếp nghiên cứu và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học, các hoạt động thực địa có liên quan đến lĩnh vực chế biến, bảo quản và hoá lâm sản ngoài gỗ. Tham gia thực hiện bảo trì, bảo dướng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm có liên quan đến lĩnh vực chế biến, thử nghiệm, phân tích hoá học về lâm sản ngoài gỗ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Bộ môn và Trung tâm phân công;
- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành: hóa; dược; công nghệ thực phẩm; công nghệ kỹ thuật hóa học; công nghệ sau thu hoạch; chế biến lâm sản;
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên;
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu về lĩnh vực tinh dầu, tinh chế và chế biến sản phẩm từ Lâm sản ngoài gỗ.
- Có sức khoẻ tốt.
 
LSNG-04   1 Nghiên cứu viên Bộ môn Chế biến lâm sản ngoài gỗ: số 8, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Trực tiếp nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện các đề tài, đề án,  xây dựng các báo cáo khoa học, chuyên đê nghiên cứu về lĩnh vực chế biến lâm sản ngoài gỗ (môi trường, công nghệ và  thiết bị)
- Tham gia thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sử dụng các thiết bị thí nghiệm có liên quan đến lĩnh vực chế biến, thử nghiệm, phân tích hoá học về lâm sản ngoài gỗ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Bộ môn và Trung tâm phân công;
- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành: khoa học môi trường. 
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên;
- Kinh nghiệm công tác: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu về lĩnh vực tinh dầu, tinh chế và chế biến sản phẩm từ Lâm sản ngoài gỗ.
- Có sức khoẻ tốt.
- Giới tính: Nam
 
LSNG-05   2 Nghiên cứu viên Bộ môn Tài nguyên lâm sản ngoài gỗ; số 8, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Trực tiếp nghiên cứu và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện các đề tài, đề án,  xây dựng các báo cáo khoa học, chuyên đê nghiên cứu về lĩnh vực điều tra, quản lý tài nguyên, bảo tồn, gây trồng, phát triển và thu hoạch lâm sản ngoài gỗ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Bộ môn và Trung tâm phân công;
- Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành: Lâm sinh; Quản lý Tài nguyên rừng; Khoa học cây trồng; Sinh học; Dược học.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ tin học cơ bản trở lên;
- Ưu tiên ứng viên có trình độ cao (Thạc sỹ, Tiến sĩ), có kinh nghiệm trong nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên LSNG (dược liệu, động thực vật cho LSNG);
- Có sức khoẻ tốt.
- Giới tính: Nam
 

Ghi chú:
- Biên chế 2A: Biên chế sự nghiệp khoa học hưởng lương từ ngân sách Nhà nước;
- Biên chế 2B: Biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị sử dụng lao động tự lo lương.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ  tiếng Anh bậc 2 (A2), bậc 3 (B1)  là chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2, bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ tin học cơ bản là có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
2  Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển:
  Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ rang;
- Có văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển;
- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc, nhiệm vụ;
- Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Không: bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Hình thức tuyển: thi tuyển
4. Hồ sơ tuyển:
- Đơn đăng ký tuyển dụng;
  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (công chứng);
  • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
  • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - 8 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Số điện thợi liên hệ (024) 3932 3882