Thông báo tuyển dụng Tư vấn Dự án

Thông báo tuyển dụng Tư vấn Dự án
Đăng lúc: 08:00 ngày 03/01/2023

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ thông báo tuyển tư vấn như sau:
 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)

Hoạt động tư vấn: Đánh giá kết quả và tác động ảnh hưởng của các mô hình trong chuỗi giá trị của Luồng, Lùng tại Thanh Hóa và Nghệ An (HĐ 6.1.4.4_sub)

Địa điểm thực hiện: tỉnh Thanh Hóa và  Nghệ An

Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền (Trợ lý Dự án)

Thời hạn: tháng 01 - 02/2023

1. Bối cảnh

Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tre còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng thủ công mỹ nghệ và gia dụng làm từ tre của Việt Nam trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Tre ở Việt Nam” tại 02 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Mục đích của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững, tăng cường tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị, thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị tre. 

Để đạt được những kết quả trên, quản lý rừng tre nứa bền vững cần thực hiện theo Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC trên cơ sở đáp ứng được 3 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động xã hội và đa dạng sinh học trong quản lý rừng tre nứa sẽ làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần quan trọng thực hiện được quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của FSC. Do vậy, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ triển khai hoạt động “Đánh giá kết quả và tác động ảnh hưởng của các mô hình trong chuỗi giá trị của Luồng, Lùng tại Thanh Hóa và Nghệ An”.

 

2. Mục tiêu của hoạt động tư vấn

​Mục tiêu chính của công việc này là phân tích, ghi chép, tóm tắt và cung cấp bài học kinh nghiệm về các hoạt động của dự án đối với các bên tham gia trong chuỗi giá trị tre trên địa bàn Thanh Hóa và Nghệ An so với các điều kiện, yêu cầu để đạt được mục tiêu đề ra, hướng tới quản lý rừng bền vững và thực hiện liên kết chuỗi. Tuy nhiên, nhóm chuyên gia sẽ phải chủ động và tự do phát triển tài liệu toàn diện nhất có thể dựa trên chuyên môn và kinh nghiệm của mình.

3. Nhiệm vụ của tư vấn

Hoạt động này tập trung vào việc “Đánh giá kết quả và tác động ảnh hưởng của các mô hình trong chuỗi giá trị của Luồng, Lùng tại Thanh Hóa và Nghệ An”. Kết quả của hoạt động này bao gồm các tài liệu ghi chép và phân tích tác động của các mô hình thí điểm được áp dụng trong chuỗi giá trị Luồng, Lùng tại Thanh Hóa và Nghệ An. Yêu cầu với các tài liệu này như sau:

• Tài liệu phải có nội dung cụ thể, chi tiết, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu với người thụ hưởng đặc biệt là đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số;
• Tài liệu dưới dạng văn bản có hình ảnh minh họa dễ hiểu, dễ đọc.

4. Yêu cầu đối với tư vấn/chuyên gia

✓ Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ bao gồm 02 (hai) tư vấn, thực hiện công việc của hoạt động;
✓ Các chuyên gia tư vấn sẽ cùng hợp tác cùng với Ban quản lý Dự án, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, và các địa phương có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động tại tỉnh Thanh Hóa để đạt được các mục tiêu đã đề ra.
✓ Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên một trong các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý đất đai, môi trường, xã hội…
✓ Có hiểu biết và kinh nghiệm làm việc về quản lý rừng bền vững của FSC;
✓ Ưu tiên người có nhiều năm kinh nghiệm, đã tham gia hoặc chủ trì thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững cho nhóm hộ và đạt được chứng chỉ FSC này cho rừng tre và lâm sản ngoài gỗ cho các cộng đồng dân cư;
✓ Có kỹ năng tốt trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và giám sát hoạt động;
✓ Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng dân cư tại Thanh Hóa.
✓ Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;
✓ Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;
✓ Thành thạo tiếng Việt;
✓ Biết sử dụng tiếng Anh;
✓ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Ms.Words, Ms.Excel, Ms.Powerpoint); 

5. Ứng tuyển

Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2023 cho:

Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.

• Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
• Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714 hoặc 0934536768
• Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com

Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.

Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:

- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;

-  Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động tư vấn;

- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;

- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.