Tuyển cán bộ hiện trường dự án

Tuyển cán bộ hiện trường dự án
Đăng lúc: 14:15 ngày 07/08/2018

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Cán bộ hiện trường dự án

 

Bản đề cương nhiệm vụ

1. Giới thiệu
Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) thuộc Viên Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm sản ngoài gỗ trên phạm vi cả nước, theo quy định của pháp luật, hiện đang thực hiện dự án “Phát triển toàn diện và bền vững chuỗi giá trị tre ở Việt Nam” do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ thông qua OXFAM.
Dự án hướng tới mục tiêu chung nhằm góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn Việt Nam thông qua việc nâng cao năng lực kinh doanh và tiếp cận thị trường của các nhà sản xuất quy mô vừa và nhỏ và thông qua việc xây dựng quản lý chuỗi giá trị tre có sự tham gia của nhiều bên liên quan tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.
2. Đề cương
2.1. Tổng quát
Cán bộ dự án có trách nhiệm thực hiện các hoạt động của dự án, hỗ trợ cho cán bộ thực hiện tại các điểm trình diễn và thử nghiệm. Ngoài ra, cán bộ dự án sẽ đóng góp xây dựng chiến lược lâu dài cho các hoạt động dự án và đóng góp vào việc tài liệu hoá các bài học rút ra từ các hoạt động dự án. Cán bộ dự án có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực hiện tại các điểm hiện trường để đảm bảo các hoạt động đó sẽ đóng góp vào mục tiêu chung của dự án.
2.2. Bản đề cương riêng cho cán bộ hiện trường
   Cán bộ hiện trường có trách nhiệm kết hợp chặt chẽ với các chuyên gia đào tạo và truyền thông đánh giá nhu cầu đào tạo cho các đối tác trong khuôn khổ dự án từ trung ương đến địa phương, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng, chăm sóc và các biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi.
 1. Nhiệm vụ cụ thể là:
 • Tham gia xây dựng kế hoạch quí, năm của dự án; thu thập số liệu giám sát dự án bao gồm báo cáo thường kỳ và đánh giá hoạt động của dự án trên cơ sở kế hoạch tháng, quý, năm về hoạt động dựa trên kết quả dự án;
 • Theo dõi giám sát hoạt động dự án tại các vùng, các điểm trình diễn thử nghiệm; đánh giá phát triển tiêu chuẩn và chỉ số cho việc giám sát tại hiện trường;
 • Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng chăm sóc và bảo vệ rừng;
 • Phối hợp với chuyên gia đào tạo và truyền thông để xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình đào tạo và tập huấn;
 • Cùng với các đối tác (tổ chức Oxfam, VCCI, chi cục Kiểm Lâm/Lâm nghiệp các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, các DN tham gia dự án……) các chuyên gia đào tạo và truyền thông đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, phổ cập ;
 • Tổ chức giám sát các khoá đào tạo, tập huấn, tham quan khảo sát hiện trường;
 • Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật ở văn phòng vùng và các đối tác trong việc xây dựng kế hoạch quản lý tài nguyên cấp thôn bản;
 • Bằng các hình thức khác giúp người dân nhận biết được mục tiêu của dự án và nhiệm vụ của họ;
 • Khuyến khích người dân tham gia thực hiện dự án, đặc biệt là nhóm cán bộ hiện trường dự án;
 • Tham gia chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng;
 • Tham gia các khoá về đào tạo phổ cập cho các cán bộ phổ cập, nhóm hỗ trợ thôn bản và các nhóm nông dân tham gia dự án;
 • Tổng hợp báo cáo tiến độ của cấp địa phương;
 • Tham gia vào các công việc khác của dự án khi được Điều phối viên dự án giao.
2. Yêu cầu về kỹ năng
 • Hiểu biết về LSNG, có ý thức cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm;
 • Có khả năng xây dựng kế hoạch  nghiên cứu và thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn;
 • Có trình độ tiếng anh (nghe, nói, viết) đáp ứng yêu cầu công việc;
 • Chuyên môn được đào tạo: Lâm học hoặc sinh học
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Powerpoint).
3. Địa điểm làm việc
 • Địa điểm làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - số 8 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Có đủ sức khoẻ và điều kiện để đi công tác tới các điểm thử nghiệm và trình diễn của dự án tại các vùng miền.
3. Ứng tuyển:
Các ứng cử viên quan tâm cần gửi (i) CV bằng tiếng Anh, (ii) thời hạn nộp hồ sơ trước 9 giờ sáng ngày 10 tháng 06 năm 2018.
Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ.
Số 8 Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Chú ý: Những ứng viên đủ điều kiện sẽ được mời phỏng vấn.