Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc
Đăng lúc: 10:02 ngày 12/06/2019

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng Thảo quả (Amomum aromaticum Roxb) ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc


- Mã số đề tài: ĐTĐL.CN-43/19
- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hiền
- Năm bắt đầu thực hiện: 2019
- Mục tiêu chung: Xác định được các nguyên nhân làm suy giảm năng suất, chất lượng và đề xuất được các giải pháp khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng Thảo quả ở Lai Châu và các tỉnh vùng núi phía Bắc theo hướng bền vững.
- Mục tiêu cụ thể: 
+ Xác định được nguyên nhân làm suy giảm năng suất, chất lượng Thảo quả ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và đề xuất được một số giải pháp kỹ thuật cần áp dụng ngay để ngăn chặn việc suy giảm năng suất, chất lượng Thảo quả ở Lai Châu và một số tỉnh vùng núi phía Bắc;
+ Chọn được ít nhất 3 giống Thảo quả có năng suất cao hơn giống đang sản xuất đại trà tại địa phương ít nhất 20% (tương đương 300kg quả khô/ha/năm), hàm lượng tinh dầu đạt trên 1,5%, có khả năng chống chịu cao với điều kiện bất lợi;
+ Mô hình trồng thâm canh kết hợp vườn cung cấp giống có năng suất cao hơn giống đang sản xuất đại trà tại địa phương ít nhất 20% (tương đương 300kg quả khô/ha/năm), hàm lượng tinh dầu đạt trên 1,5%.
+ Xây dựng được các qui trình kỹ thuật: nhân giống (vô tính và hữu tính); trồng thâm canh các giống đã chọn đạt năng suất cao hơn 20% so với sản xuất đại trà, hàm lượng tinh dầu đạt trên 1,5%; cải tạo vườn Thảo quả có năng suất cao hơn 20% so với trước cải tạo; công nghệ thu hoạch, sơ chế và bảo quản Thảo quả khô đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.