Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P1

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P1
Đăng lúc: 15:12 ngày 09/08/2018

1. Nghiên cu nguyên liu nha cánh kiến đỏ
- Thời gian thực hiện: 1976-1978.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Đình Thanh.
- Cộng tác viên: KS. Trịnh Kim Thành, KTV. Nguyễn Huy Thiết, KS.Vũ Thị Minh, KS. Lê Mai Ngư.
- Kết quả: Xây dựng được 2 quy trình phân tích nhanh thành phần nguyên liệu dùng cho sản xuất.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Xí nghiệp Cánh kiến đỏ Hà Đông.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
2. Nghiên cu chế to sơn cách đin tráng dây đin t VE-78.
- Thời gian thực hiện: 1977-1980.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Đình Thanh.
- Cộng tác viên: KTV. Nguyễn Huy Thiết.
- Kết quả: Đã chế tạo được sơn cách điện VE-78 có thành phần chất tạo màng từ 35%-40%, dung môi từ 65-60%, chất phụ gia 5%, có màu vàng cánh gián, độ nhớt đo theo BZ- 4 từ 25-10’. Dây tráng bằng sơn VE-78 đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định. Đã áp dụng vào sản xuất tại nhà máy vật liệu điện, Tổng cục Bưu điện.
Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
3. Nghiên cu chế to nha cách đin BT -90
- Thời giang thực hiện: 1979 - 1980
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Trịnh Kim Thành.
- Công tác viên: KS. Nguyên Hữu Phong, KS. Đỗ Bích Thuỷ.
- Kết quả: Chế tạo thành công nhựa cách điện BT-90 từ nhựa đường số V với các hóa chất sẵn có khác đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Sản phẩm được đưa vào sản xuất cung cấp cho các cơ sở quản lý phân phối điện lực, - Sở điện lực I - Hà Nội và XN xây lắp Điện Hà Nội.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Sở quản lý phân phối điện Hà Nội.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
4. Bảo quản Song, Mây chống nấm mốc
- Thời gian thực hiện: 1979-1980.
- Cấp quản lý: Cơ sở (Công ty Lâm sản đặc sản xuất khẩu).
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Kim Quý.
- Kết quả: Đã đưa ra được loại thuốc chống nấm mốc cho phép áp dụng trong sản xuất.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Xí nghiệp Song-Mây xuất khẩu Quy Nhơn, Xí nghiệp chế biến Lâm sản Hà Nội.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
5. Lớp phủ bóng cho Song, Mây.
- Thời gian thực hiện: 1979-1980.
- Cấp quản lý: Cơ sở (Công ty Lâm sản đặc sản xuất khẩu).
- Chủ nhiệm đề tài: Cử nhân Phan Thị Bình.
- Kết quả: Đã xây dựng được công thức chế tạo dầu bóng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật: bóng, bền, đẹp và không màu cho phép áp dụng trong sản xuất.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Xí nghiệp Song-Mây xuất khẩu Quy Nhơn và xí nghiệp chế biến Lâm sản Hà Nội.
6. Tẩy trắng Song, Mây.
- Thời gian thực hiện: 1981-1982.
- Cấp quản lý: Cơ sở (Công ty Lâm sản đặc sản xuất khẩu).
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Đỗ Bạch Liên.
- Cộng tác viên: Cử nhân: Bùi Thị An
- Kết quả: Đã xây dựng được quy trình tẩy trắng Song, Mây từ H2O2 cho phép áp dụng trong sản xuất.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Xí nghiệp Song-Mây xuất khẩu Quy Nhơn.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.