Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P5

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P5
Đăng lúc: 15:11 ngày 09/08/2018

32. Nghiên cứu giải pháp bảo vệ và phát triển rừng dựa trên lâm sản ngoài gỗ tăng thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo tại vùng cao đồng bào dân tộc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Thuộc dự án LSNG)
- Thời gian thực hiện: 2006-2007.
- Cấp quản lý: Cơ sở (Dự án LSNG).
- Chủ nhiệm đề tài:  Cử nhân Sinh học An Văn Bẩy.
- Kết quả: Đóng góp khôi phục phát triển sản xuất cánh kiến đỏ tại vùng Tây Bắc, xác định được vùng sản xuất hàng hóa cánh kiến đỏ quy mô hàng nghìn ha có hiệu quả.

33. Nghiên cứu đánh giá thực trạng và phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilaria spp.).

- Thời gian thực hiện: 2006-2010.
- Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT.   
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Huy Sơn.
- Cộng tác viên: ThS. Lê Văn Thành, ThS. Nguyễn Thị Hiền, TS. Phạm Quang Thu, KS. Phan Thị Hảo, Cử nhân Phan Thị Bình, Cử nhân Nguyễn Thị Hòa,...
- Đơn vị phối hợp chính: Sở KH&CN Quảng Nam, Chi cục Lâm nghiệp Hà Tĩnh và Bình Phước, Công ty TNHH dịch vụ thương mại đầu tư Secoin, Công ty sản xuất và dịch vụ trầm hương Hà Nội, Viện Công nghiệp giấy xenluylô, phòng Bảo vệ thực vật rừng (Viện KHLN Việt nam).
34. Nghiên cứu kỹ thuật trồng thâm canh mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) trong vườn hộ, vườn rừng ở một số huyện của tỉnh Hà Tây
- Thời gian thực hiện: 2008-2010.
- Cấp quản lý: Cơ sở (Sở KH&CN tỉnh Hà Tây).
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn thành.
- Cộng tác viên:
- ThS. Nguyễn Thị Hiền, KS. Lê Thanh Tuấn, KS. Tạ Minh quang, KS. Nguyễn Thị Kim Dung, ...
- Địa điểm thực hiện: Ba Vì, Quốc Oai, Sơn Tây (Hà Tây).
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng.