Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P6

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P6
Đăng lúc: 15:13 ngày 09/08/2018

 
28. Thiết kế, chế tạo và chuyển giao hệ thống chưng cất tinh dầu Hồi quy mô nhỏ.
- Thời gian thực hiện: 2009 – 2011
- Cấp quản lý: Cơ sở (Đề tài thăm dò của Viện Khoa Học Lâm Nghiệp).
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Dưỡng
- Cộng tác viên: Vũ Thị Hoàng Phương, Đồng Sỹ Thắng, Nguyễn Lâm Tuấn, Nguyễn Thị Hiền.
- Kết quả: Thiết bị chưng cất tinh dầu Hồi, công suất 300kg/mẻ.
- Đơn vị phối hợp: Hội sản xuất, chế biến kinh doanh Hồi Lạng Sơn.
- Tài liệu: + Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo Kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chưng cất tinh dầu Hồi quy mô nhỏ đăng trên tạp chí KHLN.
29. Xác định thành phần tinh dầu, góp phần nâng cao giá trị sử dụng loài Giổi ăn hạt
- Thời gian thực hiện: 2010
- Cấp quản lý: Cơ sở.
- Chủ nhiệm đề tài: CN. Vũ Thị Hoàng Phương
- Cộng tác viên: Nguyễn Văn Dưỡng, Phạm Hữu Hạnh.
- Kết quả: Báo cáo tổng kết đề tài
30. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất quả hồi khô và tinh dầu hồi đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Thời gian thực hiện: 2012 – 2014
- Cấp quản lý: Cấp Bộ
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Văn Dưỡng và Cử nhân Vũ Thị Hoàng Phương
- Cộng tác viên: Vũ Thị Hoàng Phương, Trịnh Bích Hảo, Nguyễn Thị Huyền, Đồng Sỹ Thắng, Nguyễn Lâm Tuấn,. Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Chuyền
- Kết quả:
  + Thiết bị sấy quả Hồi theo phương pháp sấy gián tiếp, công suất 1.500kg/mẻ.
  + Thiết bị chưng cất tinh dầu Hồi, theo phương pháp chưng cất bằng hơi nước bão hòa, công suất 1.500kg/mẻ
  + Đơn vị phối hợp: Hội sản xuất, chế biến kinh doanh Hồi Lạng Sơn.
- Tài liệu:
  + Báo cáo tổng kết dự án.
- Bài báo:
  + Biện pháp công nghệ xử lý diệp lục của quả hồi tươi bằng hơi nước bão hòa
  + Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất quả hồi khô và tinh dầu hồi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đăng trên tạp chí KHLN