Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P1

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P1
Đăng lúc: 09:23 ngày 16/08/2018

1. Nghiên cứu đề xuất kỹ thuật công nghệ trích nhựa thông ba lá (Pinus khasya Toyle) và các cây thuộc họ dầu (Dipterocarparceae) bằng cách sử dụng các chất kích thích sinh trưởng nhằm tăng sản lượng nhựa và kéo dài thời gian trích nhựa.
- Thời gian thực hiện: 1981-1985
Cấp quản lý: Nhà nước
Mã số: 04.01.04.03
Chủ nhiệm đề tài: PTS. Lương Văn Tiến
Cộng tác viên: KS. Nguyễn Ngọc Bách, KS. Nguyễn Thị Lan và KTV. Đinh Đức Vượng
Kết quả: Ban hành Quy trình kỹ thuật khai thác nhựa thông ba lá, chế tạo thành công chất kích thích sinh học CNHB. Đề tài được thưởng Huy chương bạc tại Hội chợ triển lãm khoa học kỹ thuật Việt Nam
Đơn vị phối hợp: Các lâm trường và khai thác nhựa thông trong cả nước.
Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
2. Nghiên cu hoàn chnh bin pháp khai thác nha thông nhng cây Thông nhựa tỉa thưa đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu.
- Thời gian thực hiện: 1988-1990
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: PTS. Lương Văn Tiến.
- Cộng tác viên: KS. Nguyễn Ngọc Bách, KS. Nguyễn Thị Hoà, KS. Đỗ Bích Thuỷ, và KTV. Đinh Đức Vượng
- Kết quả: Chế tạo được dụng cụ khai thác nhựa, làm tăng chất lượng nhựa, xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật khai thác nhựa thông tỉa thưa.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Quảng Ninh, Lâm trường Triệu Hải (Quảng Trị), lâm trường Đại Huệ (Nghệ An), lâm trường Lục Ngạn (Bắc Giang).
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
3. Nghiên cu đánh giá năng sut cht lượng nha thông ba lá Hoàng Su Phì (Hà Giang) và nhựa thông đuôi ngựa Púng Luông (Yên Bái) góp phần xây dựng phương pháp khai thác nhựa.
- Thời gian thực hiện: 1991-1993.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: PTS. Lương Văn Tiến.
- Cộng tác viên: KTV. Đinh Đức Vượng
- Kết quả: Báo cáo đánh giá năng suất và chất lượng nhựa thông Hoàng Su Phì và Púng Luông đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật nhựa thông vào sản xuất.
- Đơn vị phối hợp: Sở Lâm nghiệp Hà Giang và Sở Lâm nghiệp Yên Bái.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
4. Nghiên cứu đánh giá sản lượng và chất lượng các loài thông nhựa (Pinus merkusis J.et Devries) trên những cấp đất khác nhau ở tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Nghệ An để góp phần kinh doanh rừng thông một cách hợp lý và hiệu quả.
- Thời gian thực hiện: 1991-1996
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Ngọc Bách
- Cộng tác viên: KS. Nguyễn Thị Hoà, KS. Trần Gia Biểu, và KTV. Đinh Đức Vượng
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
5. K thut khai thác nha thông 2 lá.
- Thời gian thực hiện: 1997
- Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Ngọc Bách
- Kết quả: Hoàn chỉnh quy trình khai thác nhựa thông 2 lá đã được Bộ NN&PTNT ban hành.
- Đơn vị ứng dụng: Các lâm trường xí nghiệp khai thác nhựa thông trong cả nước.
- Tài liệu: Quy trình kỹ thuật khai thác nhựa thông 2 lá do Bộ NN&PTNT ban hành.
6. Nghiên cứu tạo cành cây chủ Cọ khiết (Dalbergia hupeara) rừng trồng tập trung để nuôi thả rệp cánh kiến đỏ tại Lâm trường Đặc sản Lai Châu.
- Thời gian thực hiện: 1981- 1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Thân Văn Cảnh.
- Cộng tác viên: KTV. Nguyễn Minh Kỳ.
- Kết quả: Đưa ra kết luận khuyến cáo trong sản xuất.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Lâm trường Đặc sản Lai Châu.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
7. Nghiên cu phòng tr sâu hi Cánh kiến đỏ bng bin pháp sinh hc.
- Thời gian thực hiện: 1981-1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Phi.
- Cộng tác viên: KS. Thân Đức Nhã.
- Kết quả: Đã đề xuất được biện pháp phòng trừ sâu hại cánh kiến đỏ bằng biện pháp sinh học có hiệu quả.
- Đơn vị hợp tác ứng dụng: Trạm cánh kiến đỏ Mai Châu - Hoà Bình, Lâm trường Mai Châu - Hoà Bình.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
8. Nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật của nước ngoài vào việc xây dựng vườn giống cánh kiến đỏ tại Lâm trường Đặc sản Lai Châu.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Thời gian thực hiện: 1986-1990.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Thân Văn Cảnh
- Cộng tác viên: KS. Vũ Đình Quang
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Lâm trường Đặc sản Lai Châu
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.