Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P4

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P4
Đăng lúc: 15:12 ngày 09/08/2018

16. Nghiên cứu sản xuất chất kích thích CNMB để tăng sản lượng nhựa thông (Đề mục của đề tài cấp Bộ, mã số 04.01.01.03).
- Thời gian thực hiện: 1984.
- Cấp quản lý: BộLâm nghiệp.
- Chủ trì đề mục: KS. Nguyễn Thị Lan.
- Cộng tác viên: Cử nhân Nguyễn Thị Hoà.
- Kết quả: Sản xuất được thuốc kích thích CNMB từ chủng nấm men bia Saccharomyces daribengensis ở dạng bột nhão, áp dụng trong khai thác nhựa Thông 3 lá (P. khasya) và Thông nhựa (P. merkusii). Sản lượng nhựa tăng từ 34-55%, chất lượng nhựa thay đổi không đáng kể, cho phép áp dụng kỹ thuật này vào sản xuất, đặc biệt cho những lô rừng thông trích kiệt để khai thác gỗ.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
17. Nghiên cứu chế tạo Vecni dùng cho đồ hộp xuất khẩu từ dầu nhựa đặc sản rừng VN 71-83
- Thời gian thực hiện: 1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Đình Thanh.
- Cộng tác viên: KTV. Nguyễn Huy Thiết
- Kết quả: Chế tạo được Vecni 71-83 thích hợp cho đồ hộp rau quả và thịt bơ, đã được áp dụng vào sản xuất.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Phòng nghiên cứu trung tâm đồ hộp Bộ Công nghiệp thực phẩm.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
18.Nghiên cứu cơ giới hóa công đoạn cô cán màng nhựa cánh kiến đỏ
- Thời gian thực hiện: 1985-1988.
- Cấp quản lý: Cơ sở (Công ty Lâm sản đặc sản xuất khẩu).
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Quốc Tuý.
- Cộng tác viên: KS. Nguyễn Minh Quang, KS. Hoàng Trọng Tấn,
- Cử nhân Phan Thị Bình.
- Kết quả: Công đoạn cô kéo màng cánh kiến đỏ đã được cơ giới hóa thay thế và loại trừ các nhược điểm của phương pháp kéo màng thủ công, cải tiến chất lượng sản phẩm và điều kiện lao động. Đã chế tạo được nồi cô và máy cán màng cánh kiến đỏ áp dụng trong sản xuất thay thế thiết bị nhập ngoại.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Xí nghiệp Cánh kiến đỏ Hà Đông.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
19. Nghiên cứu chế tạo Vecni đồ hộp rau quả dung môi nước ĐH-89, mã số: 18 A.04.04.1
- Thời gian thực hiện: 1987-1989.
- Cấp quản lý: Bộ Công nghiệp thực phẩm.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Quốc Tuý.
- Cộng tác viên: Cử nhân Phan Thị Bình.
- Kết quả: Đã chế tạo được Vecni ĐH -89 đảm bảo các yêu cầu cơ lý của công nghệ gia công hộp sắt, màng Vecni có độ dính bám tốt, dẻo, chịu va đập, không bong tróc khi đập nắp hàng loạt, màng Vecni đảm bảo các yêu cầu bảo quản các sản phẩm đóng hộp tương đương VN 71-83 đang dùng, ĐH-89 không dùng dung môi butanol, tiết kiệm ngoại tệ, giảm ô nhiễm môi trường, tránh hoả hoạn, thuận tiện cho vệ sinh máy.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Trung tâm nghiên cứu đồ hộp rau quả.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
20. Nghiên cứu chế tạo Vecni cách điện emay từ dầu vỏ hạt Điều
- Thời gian thực hiện: 1989-1990.
- Cấp quản lý:  Cơ sở (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam).
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Trần Quốc Tuý.
- Cộng tác viên: Cử nhân Phan Thị Bình.
- Kết quả: Đã chế tạo được Vecni cách điện emay DĐ-90 từ dầu vỏ hạt Điều và các nguồn dầu nhựa cây rừng. Quy trình sản xuất DĐ-90 đơn giản, giá thành thấp. Được Trung tâm tiêu chuẩn - đo lường chất lượng khu vực 1 kiểm tra, đánh giá và đề nghị thử nghiệm vào sản xuất.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.