Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P4

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P4
Đăng lúc: 15:11 ngày 09/08/2018

24. Kỹ thuật gieo trồng cây Pơ mu (Fokienia hodginsii Dunn)
- Thời gian thực hiện: 1996-2000.
- Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Thân văn Cảnh.
- Kết quả: Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Pơ mu.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
25. Nghiên cu bin pháp gây trng Sa nhân trên đất rng và phc hi rng Sa nhân để thu hoch qu
- Thời gian thực hiện: 1981-1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thiên Kim.
- Cộng tác viên: KS. Ngô Thanh Lịch.
- Đơn vị phối hợp: Trạm thực nghiệm Thanh Bình và Lâm trường Tân Lạc tỉnh Hoà Bình, Lâm trường Đặc sản tỉnh Lai Châu.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.

26. Nghiên cu các yếu t sinh thái nh hưởng đến s ra hoa kết qu ca Sa nhân
- Thời gian thực hiện: 1981-1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Đinh Văn Tự.
- Kết quả: Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật trồng Sa nhân.
- Đơn vị phối hợp: Trạm thực nghiệm Thanh Bình và Lâm trường Tân Lạc tỉnh Hoà Bình.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
27. Nghiên cu trng cây Ba kích dưới tán rừng
- Thời gian thực hiện: 1981-1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Thiên Kim.
- Cộng tác viên: Dược sĩ Phan Tường Vân và cộng sự.
- Kết quả đề tài: Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cây Ba kích.
- Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Trường Đại học Nông nghiệp I, Lâm trường Hoành Bồ-Quảng ninh, Viện Dược liệu, Viện Đông y.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
28. Nghiên cứu gây trồng cây Đào lộn hột (Anacadium orcidentale)
- Thời gian thực hiện: 1981-1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Văn Riệm.
- Cộng tác viên: KS. Đinh Văn Tự.
- Kết quả: Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng.
- Đơn vị phối hợp: Sở Lâm nghiệp tỉnh Tây Ninh và Thuận Hải.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
29. Nghiên cu nuôi tắc kè bán dã sinh
- Thời gian thực hiện: 1981-1985.
- Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Thanh Tịnh.
- Kết quả: Có mô hình nuôi tắc kè bán dã sinh đạt yêu cầu.
- Đơn vị phối hợp: Lâm trường Kế Bào tỉnh Quảng Ninh, Lâm trường Yên Bình tỉnh Yên Bái.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
30. Nghiên cu k thut trng cây Tho qu dưới tán rng ti Lâm trường Púng Luông tnh Yên Bái.
- Thời gian thực hiện: 1993 - 1994
- Cấp quản lý: Chương Trình SIDA (Thụy Điển).
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Thân Văn Cảnh.
- Cộng tác Viên: Hà Văn Hưng.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.
31. Nghiên cu nhân ging trúc sào t Cao Bng v Hoà Bình.
- Thời gian thực hiện: 1995-1999.
- Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT.
- Chủ nhiệm đề tài: KS. Đinh Văn Tự.
- Kết quả: Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật trồng Trúc sào tại Hoà Bình bằng hom gốc.
- Đơn vị phối hợp: Trung tâm giống Lâm nghiệp, Trạm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Bình Thanh tỉnh Hoà Bình, Sở Lâm nghiệp Cao Bằng.
- Tài liệu: Báo cáo tổng kết đề tài.