CSDL

Cây Binh Vôi

Tên khoa học Stephania sinica Diels, 1910

HọTiết dê - Menispermaceae

Bộ - Ranunculales

Nhóm loài cây LSNGcây thuốc

Phân bốNinh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng (Cát Bà), Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội, Gia Lai

Mô tảCây bình vôi - Stephania sinica Diels, 1910 Tên khác: Dây mối trơn, củ một, cà tòm, củ bồng bềnh; cáy pầm (Tày); co cáy khẩu (Thái); tở lùng dòi (Dao); p'lồi (K'Ho); voon seed (Anh) Họ: Tiết dê ( Menispermaceae) 1. Đặc điểm hình thái Dây leo, sống nh

Chi tiết