Giới Thiệu

Lễ tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trường mầm non Bản Mỏ đá - Tân Dương

Lễ tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trường mầm non Bản Mỏ đá - Tân Dương Ngày 05/03/2024 tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Đoàn thanh niên Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tân Dương, UBND xã Tân Dư

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P2

9. Nguyên c ứ u th ă m d ò d ự b á o m ấ t m ù a C á nh ki ế n đỏ . - Thời gian thực hiện: 1985-1990. - Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp. - Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Phi. - Đơn vị phối hợp và ứng dụng: Trạm khí tượng thuỷ văn Hà Nội, các vùng nuôi thả C

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P3

17. Thử nghiệm công nghệ nuôi cấy mô cây dó trầm (Đề tài thuộc Dự án LSNG) - Thời gian thực hiện: 2005-2006. - Cấp quản lý: Cơ sở (Dự án LSNG). - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tạ Minh Hoà. - Cộng tác viên: ThS. Nguyễn Thị Hiền. - Kết quả: Ra rễ được từ 40-5

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P4

24. Kỹ thuật gieo trồng cây Pơ mu ( Fokienia hodginsii Dunn) - Thời gian thực hiện: 1996-2000. - Cấp quản lý: Bộ NN&PTNT. - Chủ nhiệm đề tài: KS. Thân văn Cảnh. - Kết quả: Xây dựng được Hướng dẫn kỹ thuật gây trồng Pơ mu. - Tài liệu: Báo cáo tổng kết

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Lâm sinh P5

32. Nghiên cứu giải pháp bảo vệ và phát triển rừng dựa trên lâm sản ngoài gỗ tăng thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo tại vùng cao đồng bào dân tộc huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (Thuộc dự án L SNG) - Thời gian thực hiện: 2006-2007. - Cấp quản l

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P1

1. Nghiên c ứ u nguy ê n li ệ u nh ự a c á nh ki ế n đỏ - Thời gian thực hiện: 1976-1978. - Cấp quản lý: Bộ Lâm nghiệp. - Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Đình Thanh. - Cộng tác viên: KS. Trịnh Kim Thành, KTV. Nguyễn Huy Thiết, KS.Vũ Thị Minh, KS. Lê Mai N

Các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Hóa lâm sản P2

7. Nghiên cứu chế tạo keo dán đầu đèn - Thời gian thực hiện: 1979-1980. - Cấp quản lý: Cơ sở (Nhà máy Bóng Đèn Rạng Đông). - Chủ nhiệm đề tài: KS. Mai Thị Tấn và KS. Trần Quốc Tuý. - Cộng tác viên: KS. Nguyễn Thị Út, KS. Nguyễn Minh Ngọc, KS. Nguyễn