Tuyển tư vấn - SCBV -Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa – 6.1.4.3

Tuyển tư vấn - SCBV - Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa – 6.1.4.3
Đăng lúc: 19:26 ngày 04/01/2021

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)
Vị trí công việc: Tư vấn thực hiện nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa – 6.1.4.3
Địa điểm thực hiện: huyện Quan Sơn, Thanh Hóa
Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền  (Trợ lý Dự án)
Thời hạn: từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2021
 
  1. Bối cảnh
            Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Hiện tại, trong chuỗi giá trị tre, những người sản xuất quy mô nhỏ thường bị thua thiệt do sản xuất chưa hiệu quả, chất lượng và giá sản phẩm thấp. Một số diện tích rừng tre do các hộ dân đang sử dụng chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này không chỉ cản trở khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, nguồn đầu tư vào rừng tre của các hộ gia đình mà còn cản trở quá trình xin cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững.
            Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai hợp phần dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam” tại 02 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An (2018-2020). Mục tiêu chung của Dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy, tăng cường năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Đồng thời, các hoạt động của dự án còn thúc đẩy tiếp cận thị trường theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tạo môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị tre bền vững theo hướng đạt chứng nhận quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm.
            Ba trong số những kết quả mong đợi chính của dự án là:
  • 15.000 người sản xuất quy mô nhỏ trong ngành tre được nâng cao năng lực để áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC hoặc tương đương);
  • 100 tổ, nhóm sản xuất quy mô nhỏ được tổ chức tốt hơn, được tăng cường năng lực để nâng cao vị thế đàm phán, chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị;
  • Các nhóm hợp tác công tác đa bên (PPA) được thành lập ở cấp tỉnh hoạt động hiệu quả nhằm hoàn thiện các chính sách có liên quan để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị tre bền vững và toàn diện.
            Nhằm đạt được những mục tiêu, kết quả của dự án, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ phối hợp cùng Oxfam tại Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa triển khai hoạt động “Nghiên cứu rà soát và điều tra đánh giá tình hình thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng tre vầu tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa” .
            Ban quản lý dự án ”Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam” tuyển tư vấn để thực hiện công việc nói trên.

click vào đây để xem chi tiết

Ứng tuyển
Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2021 cho:
Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.
  • Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714  hoặc 0934536768
  • Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com
Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
- Đề xuất kỹ thuật thưc hiện hoạt động tư vấn;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.
Các tin khác: