Tuyển tư vấn - SCBV - Kiểm toán tiền chứng nhận (đánh giá thử hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận) FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất quy mô nhỏ các sản phẩm tre nứa lùng/vầu tại Quan Sơn

Tuyển tư vấn - SCBV - Kiểm toán tiền chứng nhận (đánh giá thử hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận) FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất quy mô nhỏ các sản phẩm tre nứa lùng/vầu tại Quan Sơn
Đăng lúc: 08:47 ngày 08/07/2022

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)
Hoạt động tư vấn: Kiểm toán tiền chứng nhận (đánh giá thử hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận) FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất quy mô nhỏ các sản phẩm tre nứa lùng/vầu tại Quan Sơn, Thanh Hóa thuộc Hoạt động thực hiện kiểm toán tiền chứng nhận (HĐ 6.1.4.6).
Địa điểm thực hiện: huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa
Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền (Trợ lý Dự án)
Thời hạn: tháng 07 - 08/2022

1. Bối cảnh
Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tre còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng thủ công mỹ nghệ và gia dụng làm từ tre của Việt Nam trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, đươc sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác Thuỷ sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng với các đối tác địa phương phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị Nghêu Tre ở Việt Nam”. Mục đích của dự án nhằm cải thiện thu nhập cho người sản xuất cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua hỗ trợ và nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn bền vững, tăng cường tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị, thúc đẩy môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuỗi giá trị nghêu/tre. Để đạt được những kết quả trên, việc hỗ trợ người sản xuất quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững (FSC và tương đương), nhất thiết phải có chứng nhận bền vững được quốc tế công nhận.
Trong thời gian qua, dự án đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ để người sản xuất quy mô nhỏ ở Thanh Hóa áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận FSC (FM/CoC) trong quá trình quản lý, sản xuất các sản phẩm từ tre nứa Lùng/Vầu ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, để các nhóm hộ sản xuất các sản phẩm tre ở Thanh Hóa sau khi áp dụng các kỹ thuật sản xuất theo hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận FSC có được cấp chứng nhận FSC (FM/CoC) hoặc tương đương hay không cần phải đánh giá, kiểm tra hồ sơ, bằng chứng chứng minh quy trình quản lý, quy trình sản xuất các sản phẩm tre nứa Lùng/Vầu hiện tại có tuân thủ theo hệ thống tiêu chuẩn chứng nhận FSC trước khi được tổ chức cấp chứng nhận đánh giá chính thức để cấp chứng nhận (gọi tắt là kiểm toán tiền chứng nhận – đánh giá thử). Đây là bước kiểm tra được thực hiện để xem khả năng quá trình quản lý, sản xuất các sản phẩm từ rừng tre nứa Lùng/Vầu tại Thanh Hóa có được cấp chứng nhận hay không đồng thời xác định các vấn đề cũng như các biện pháp cần thiết để cải thiện tình hình trước khi thực hiện kiểm toán cấp chứng nhận chính thức.
Do vậy, dự án cần có tổ chức/đơn vị được uỷ quyền cấp chứng nhận FSC hoặc tương đương sẽ cùng làm việc với các chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ tiến hành các kiểm toán tiền chứng nhận cho nhóm hộ sản xuất các sản phẩm tre nứa Lùng/Vầu tại Quan Sơn, Thanh Hóa. Kiểm toán này được thực hiện theo đúng quy trình của một kiểm toán cấp chứng nhận thực tế, nhằm mục đích kiểm tra các phương thức sản xuất và quy trình quản lý hiện tại của doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất quy mô nhỏ, đối chiếu với các tiêu chuẩn xã hội và bền vững của hệ thống tiêu chuẩn FSC hoặc tương đương.
2. Mục tiêu
Hoạt động kiểm toán tiền chứng nhận nhằm mục tiêu:
  1. Xác định được khả năng được cấp chứng nhận FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất các sản phẩm tre nứa Lùng/Vầu quy mô nhỏ tại Quan Sơn - Thanh Hóa?
  2. Khuyến nghị các vấn đề (lỗi) cần cải thiện và đề xuất các biện pháp cần thiết để khắc phục các vấn đề cần cải thiện để được cấp chứng nhận FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất các sản phẩm tre nứa Lùng/Vầu quy mô nhỏ tại Quan Sơn - Thanh Hóa.
3. Nhiệm vụ của tư vấn
Để đạt được mục tiêu trên, tư vấn cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:
  1. Cử chuyên gia phối hợp với Ban quản lý dự án, các chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ xây dựng và hoàn thiện kế hoạch kiểm toán tiền chứng nhận;
  2. Cử chuyên gia phối hợp với Ban quản lý dự án, các chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, các đối tác ở địa phương thực hiện kiểm toán hồ sơ trong phòng;
  3. Cử chuyên gia phối hợp với Ban quản lý dự án, các chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, các đối tác ở địa phương thực hiện kiểm toán ngoài thực địa;
  4. Viết báo cáo kiểm toán trong đó chỉ rõ các vấn đề (lỗi) cần cải thiện và đề xuất các biện pháp, kế hoạch, lộ trình cần thiết để khắc phục các vấn đề cần cải thiện để được cấp chứng nhận FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất các sản phẩm tre nứa Lùng/Vầu quy mô nhỏ tại Quan Sơn - Thanh Hóa.
  5. Giải đáp các thắc mắc có liên quan đến bộ tiêu chuẩn, kế hoạch, lộ trình và các biện pháp khắc phục lỗi để được cấp chứng nhận FSC (FM/CoC) cho doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất quy mô nhỏ các sản phẩm tre nứa Lùng/Vầu tại Quan Sơn - Thanh Hóa.
4. Phương pháp thực hiện
Kiểm toán này được thực hiện theo đúng quy trình của một kiểm toán cấp chứng nhận FSC (FM/CoC) thực tế hiện hành.
5. Phạm vi và thời gian thực hiện
* Phạm vi thực hiện: tập trung vào doanh nghiệp/nhóm hộ/người sản xuất các sản phẩm tre nứa Lùng/Vầu quy mô nhỏ xin cấp chứng nhận FSC (FM/CoC) tại huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
* Thời gian thực hiện: 5 ngày (dự kiến tuần 4 tháng 7 hoặc tuần 1 tháng 08 năm 2022).
6. Yêu cầu năng lực
Là đơn vị được ủy quyền cấp chứng nhận FSC.
8. Ứng tuyển
Các tổ chức tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 23 tháng 07 năm 2022 cho:
Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.
  • Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714 hoặc 0934536768
  • Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com
Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu hoạt động bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu bằng Tiếng Việt;
-  Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.
 
Các tin khác: