Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)

Tuyển tư vấn - SCBV - Tập huấn xây dựng năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của phụ nữ cho trưởng nhóm - HĐ 6.2.2.1
Đăng lúc: 10:02 ngày 10/07/2019

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)
Hoạt động tập huấn: Xây dựng năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của phụ nữ cho trưởng nhóm (HĐ 6.2.2.1)
Địa điểm thực hiện: Thanh Hóa và Nghệ An
Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền (Trợ lý Dự án)
Thời hạn: từ tháng 08/2019
 
1. Bối cảnh
Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tre còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng thủ công mỹ nghệ và gia dụng làm từ tre của Việt Nam trên thế giới.
Hợp phần dự án: “Phát triển toàn diện và bền vững chuỗi giá trị Tre ở Việt Nam” được xây dựng dựa trên các hoạt động với Mục tiêu tổng thể là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn của Việt Nam thông qua phát triển các chuỗi giá trị bền vững và toàn diện. Hợp phần sẽ phối hợp với những người sản xuất quy mô nhỏ, các cơ sở khai thác và chế biến, các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành tre kỳ vọng đạt được 2 trong số 5 kết quả sau:
  • Kết quả 1: Nâng cao năng lực của những người sản xuất quy mô nhỏ áp dụng các kỹ thuật sản xuất phù hợp và thực hành các tiêu chuẩn bền vững: Người sản xuất quy mô nhỏ có thể cải tiến phương thức sản xuất, tăng hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững (ví dụ FSC cho tre) hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Từ đó, họ có thể sản xuất với chất lượng tốt hơn, bền vững hơn cho các thị trường ngách và đồng thời tăng hiệu quả kinh doanh, áp dụng thành công các cải tiến khác. 
  • Kết quả 2: Hoạt động tập thể trong sản xuất và kinh doanh:  Những người sản xuất quy mô nhỏ có thể nâng cao vị thế và khả năng đàm phán của họ trên thị trường, trong thu mua đầu vào sản xuất và bán các sản phẩm của họ với số lượng lớn. Người nông dân sản xuất nhỏ có thể được tổ chức theo nhóm, có kỹ năng hoạt động và quản lý tập thể, có thể đàm phán dựa trên chất lượng/nhãn hiệu sản phẩm với các DN chế biến vừa và nhỏ và các công ty thương mại đang có tiếp cận với các thị trường tiêu dùng giá cao. 
Để góp phần giải quyết vấn đề này, dự án thiết kế và tổ chức các lớp tập huấn “Xây dựng năng lực quản trị, điều hành và quản lý cho các tổ trưởng tổ nhóm sản xuất quy mô nhỏ - lồng ghép việc nâng cao vai trò của phụ nữ cho trưởng nhóm’’ (30 người/khóa tập huấn) tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Click vào đây để biết thêm chi tiết
Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 30 tháng 07 năm 2019 cho:
Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.
  • Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714 hoặc 0934536768
  • Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com
Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
-  Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động tư vấn;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.
Các tin khác: