Tuyển tư vấn - SCBV - Nghiên cứu về các thực hành sản xuất/ thu hoạch và các đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ FSC (HĐ 6.1.1.2)

Tuyển tư vấn - SCBV - Nghiên cứu về các thực hành sản xuất/ thu hoạch và các đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ FSC (HĐ 6.1.1.2)
Đăng lúc: 12:26 ngày 08/04/2019

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)
Hoạt động tư vấn: Nghiên cứu về các thực hành sản xuất/ thu hoạch và các đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ FSC trong chuỗi giá trị tre (HĐ 6.1.1.2)
Địa điểm thực hiện: Thanh Hóa và Nghệ An
Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền (Trợ lý Dự án)
Thời hạn: tháng 04 - 07/2019
 

1. Bối cảnh
Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tre còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng thủ công mỹ nghệ và gia dụng làm từ tre của Việt Nam trên thế giới.
Hợp phần dự án: “Phát triển toàn diện và bền vững chuỗi giá trị Tre ở Việt Nam” được xây dựng dựa trên các hoạt động với Mục tiêu tổng thể là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn của Việt Nam thông qua phát triển các chuỗi giá trị bền vững và toàn diện. Hợp phần sẽ phối hợp với những người sản xuất quy mô nhỏ, các cơ sở khai thác và chế biến, các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành tre nhằm tạo điều kiện cho họ đạt được các mục tiêu sau:
- Mục tiêu cụ thể 1 (SO1): cải thiện thu nhập và khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị được chứng nhận bền vững;
- Mục tiêu cụ thể 2 (SO2): có được định hướng thị trường và năng lực đàm phán cũng như thiết lập được các hợp đồng có lợi, lâu dài với các công ty thương mại lớn – nơi đang áp dụng các tiêu chuẩn kinh doanh bền vững và toàn diện.
Để đạt được những kết quả trên, trong khuôn khổ dự án, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ cùng với các cơ quan ban ngành tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An triển khai hoạt động “Nghiên cứu tập quán sản xuất/ thu hoạch và các đánh giá ban đầu về mức độ tuân thủ FSC trong chuỗi giá trị tre”.

Click vào đây để biết thêm chi tiết

Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 25 tháng 04 năm 2019 cho:
Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.
  • Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714 hoặc 0934536768
  • Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com
Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
-  Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động tư vấn;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.
Các tin khác: