Tuyển tư vấn - SCBV - Đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất tre lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học (HĐ 6.1.4.4)

Tuyển tư vấn - SCBV - Đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất tre lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học (HĐ 6.1.4.4)
Đăng lúc: 16:37 ngày 28/08/2019

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dự án: Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre ở Việt Nam (SCBV)
Hoạt động tư vấn: Đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất tre lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học (HĐ 6.1.4.4)
Nội dung: Tư vấn thẩm định và phản biện báo cáo nghiên cứu “Đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất tre lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học” (HĐ 6.1.4.4)
Địa bàn nghiên cứu: tỉnh Nghệ An
Người nhận báo cáo: Nguyễn Thị Hiền (Trợ lý Dự án)
Thời hạn: tháng 08/2019 – tháng 10/20191. Bối cảnh
Sản xuất và chế biến tre là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện thu nhập và kinh tế cho hàng triệu nông hộ sản xuất quy mô nhỏ tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu, vẫn tồn tại nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của ngành tre. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị tre còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả, không đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Chính điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm và làm giảm sức cạnh tranh của mặt hàng thủ công mỹ nghệ và gia dụng làm từ tre của Việt Nam trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, quản lý rừng tre nứa bền vững cần thực hiện theo Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của FSC trên cơ sở đáp ứng được 3 yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. Đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động xã hội và đa dạng sinh học trong quản lý rừng tre nứa sẽ làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp giảm thiểu những tác động bất lợi đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần quan trọng thực hiện được quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của FSC. Do vậy, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ triển khai hoạt động “Đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất tre lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học”. Hoạt động này đã được nhóm chuyên gia tư vấn Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng thực hiện nghiên cứu ban đầu cũng như nghiên cứu thực địa và đưa ra được các Báo cáo ban đầu.
Đây là một trong những hoạt động tương đối lớn và kế quả nghiên cứu của nó sẽ được sử dụng làm căn cứ cho một số hoạt động và những can thiệp tiếp theo của dự án với các địa bàn dự án đang triển khai. Để đảm bảo Báo cáo đánh giá đầy đủ hiện trạng về các “tác động của các hoạt động sản xuất tre Lùng đối với môi trường, xã hội và đa dạng sinh học” trên địa bàn 2 huyện Quế Phong và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An của nhóm chuyên gia tư vấn có thực sự đầy đủ, chi tiết và có tính thống nhất, khoa học và phù hợp với yêu cầu thực tiễn… Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ tuyển dụng 06 (sáu) chuyên gia tư vấn phản biện và thẩm định Báo cáo nghiên cứu về 3 chủ đề nói trên của nghiên cứu này.
......
Click vào đây để xem chi tiết
5. Ứng tuyển
Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 12 tháng 09 năm 2019 cho:
Nguyễn Thị Hiền – Trợ lý dự án hoặc Nguyễn Thị Thanh Xuân – Cán bộ kỹ thuật.
  • Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0912848714 hoặc 0934536768
  • Email: hienlds79@gmail.com hoặc xuanlsng1977@gmail.com
Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.
Các tin khác: