Tuyển tư vấn - Aus4Equality/ GREAT - Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan – Bát Xát – Lào Cai (PLA009)

Tuyển tư vấn - Aus4Equality/ GREAT - Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan – Bát Xát – Lào Cai (PLA009)
Đăng lúc: 17:16 ngày 03/05/2020

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỢP TÁC XÃ
 
Tiểu dự án: Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan – Bát Xát – Lào Cai (PLA009)
Tên nhiệm vụ: Tư vấn/chuyên gia đánh giá, lập báo cáo đánh giá hiện trạng Hợp tác xã
Số lượng tư vấn: 01 chuyên gia trong nước
Địa điểm thực hiện: Hà Nội và xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai
Thời hạn: Tháng 5 năm 2020
Giám sát trực tiếp: Cán bộ quản lý dự án
 
  1. Bối cảnh
Hoạt động sản xuất Sa nhân tím là một trong những thế mạnh chủ yếu của các hộ gia đình tại xã Phìn Ngan. Nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất Sa nhân tím của người dân trong xã chiếm một tỷ lệ tương đối lớn trong cơ cấu thu nhập hộ gia đình và giá trị sản xuất của địa phương. Tính đến cuối năm 2018 cả xã có khoảng 395 ha Sa nhân tím, thu hoạch ước đạt 80 tấn quả tươi, thu nhập khoảng 9 tỷ đồng. Với giá trị kinh tế mang lại tương đối lớn nhưng hoạt động sản xuất, tiêu thụ Sa nhân tím của HGĐ trên đia bàn xã Phìn Ngan mang tính tự phát, không có kế hoạch, đầu tư, tổ chức và thiếu liên kết. Qúa trình sản xuất chủ yếu sử dụng các kinh nghiệm, kiến thức bản địa đã được truyền lại từ lâu đời, chưa áp dụng các công nghệ tiên tiến trong canh tác Sa nhân tím nên năng suất và chất lượng Sa nhân tím còn khá thấp. Do đó, để tìm giải pháp khắc phục những bất cập trong việc sản xuất, kinh doanh Sa nhân tím, UBND xã Phìn Ngan năm 2018 đã thành lập Hợp tác xã Tả Hồ với mục địch là cầu nối gắn kết giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ, với doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ sản xuất từ giống, kỹ thuật, vật tư để giúp người dân chủ động, đạt hiệu quả cao trong sản xuất nhất là sản xuất và kinh doanh Sa nhân tím. Bên cạnh đó, Hợp tác xã sẽ là nơi tiếp nhận những hỗ trợ kỹ thuật, vật tư, cây, con giống cũng như đại diện hợp pháp cho người dân trong việc ký kết các hợp đồng, thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng cho sản phẩm Sa nhân tím nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị. Tuy nhiên, do Hợp tác xã mới được thành lập năng lực, các nguồn lực  còn hạn chế nên các hoạt động các hoạt động chưa đạt được các mục tiêu đã đề ra.
Với mục tiêu tổng thể của dự án là Phát triển mô hình kinh doanh chuỗi giá trị Sa nhân tím bền vững do phụ nữ làm chủ tại Phìn Ngan- Bát Xát- Lào Cai, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã Phìn Ngan. Hoạt động Đánh giá thực trạng của hợp tác xã, các tổ nhóm trên địa bàn xã Phìn Ngan nhằm cải thiện, thúc đẩy năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ nhóm theo hướng bền vững, đồng thời  tăng cường năng lực tiếp cận thị trường theo hướng liên kết chuổi giá trị, tạo môi trường chính sách thuận lợi cho phát triển chuổi giá trị Sa nhân tím bền vững và toàn diện đạt chứng nhận tiêu chuẩn GACP của WHO.
Bốn trong số những mục tiêu cụ thể mong đợi của dự án là:  (1)700 nông dân, trong đó có 500 phụ nữ ở Phìn Ngan áp dụng kỹ thuật sản xuất giống, chăm sóc, thu hái, sơ chế, chế biến Sa nhân tím; (2) Ít nhất 40 phụ nữ tại Phìn Ngan được nâng cao năng lực về quản lý, quản trị tập thể (doanh nghiệp), đàm phán,...trong chuỗi giá trị Sa nhân tím được tổ chức một cách tốt hơn và công bằng hơn; (3) Hình thành và tăng cường được mạng lưới liên kết giữa các doanh nghiệp và HTX, tổ nhóm sản xuất, kinh doanh Sa nhân tím trong cộng đồng ở Phìn Ngan; (4)  Các doanh nghiệp kinh doanh Sa nhân tím sẽ liên kết với nhiều phụ nữ hơn trong chuỗi cung ứng sản phẩm của mình và ý thức hơn về bình đẳng giới.
            Do đó, để triển khai các nội dung  của dự án có hiệu quả đặc biệt là nôi dung (3, 4) cần phải xây đánh giá hiện trạng của Hợp tác xã hiện có để có những khuyến cáo và hỗ trợ kịp thời giúp nâng cao năng lực tổ chức quản lý điều hành để Hợp tác xã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và chức năng. Ban quản lý tiểu dự án/Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ có kế hoạch tuyển tư vấn/chuyên gia để thực hiện nhiệm vụ trên. Điều khoản tham chiếu này sẽ mô tả chi tiết các nội dung của nhiệm vụ.

click vào đây để xem chi tiết
Các ứng cử viên quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2020 cho:
Nguyễn Thị Chuyền – Cán bộ kỹ thuật.
  • Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0989 314 523
  • Email: nguyenthichuyen2001@gmail.com
Những ứng viên đủ điều kiện sẽ được mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
-  Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động tư vấn;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.
Các tin khác: