Điều khoàn tham chiếu - Dự án: Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (Việt Nam) (HĐ 1.2.1)

Tuyển tư vấn - Aus4Equality/ GREAT - Đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và kiến thức bản địa; thực trạng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất Sa nhân tím - 1.2.1
Đăng lúc: 15:12 ngày 08/04/2019

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Dự án: Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (Việt Nam) (Aus4Equality/ GREAT)
Hoạt động tư vấn: Đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và kiến thức bản địa; thực trạng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất Sa nhân tím (HĐ 1.2.1)
Địa điểm thực hiện: xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai
Thời hạn: tháng 04/2019 – tháng 05/2019

1. Bối cảnh
Xã Phìn Ngan nằm ở phía nam của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Phìn Ngan thuộc vùng 4, vùng đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người của xã là 14.000.000đ/năm (2017), chỉ bằng 49,1% thu nhập bình quân huyện Bát Xát và bằng 26,1% thu nhập bình quân đầu người của cả nước (2017). Nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của nông dân, trong đó có phụ nữ. Tuy nhiên nguồn thu nhập này không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Sa nhân là nguồn thu chính của người dân xã Phìn Ngan nhưng nguồn dược liệu quí này cũng chưa được khai thác, sơ chế, chế biến để tăng giá trị mà hiện tại người dân chỉ bán cây giống và bán quả tươi nên lợi nhuận chưa được tối đa hóa. Bên cạnh đó, sa nhân là cây mọc dưới tán rừng, không cạnh tranh đất nông nghiệp với ngô, lúa, là nguồn lương thực chính của người dân nơi đây, nên rất thuận lợi để người dân bố trí thời gian trồng và chăm sóc xen kẽ với thời gian trồng cây lương thực.
Hợp phần dự án: “Dự án Tăng cường sinh kế và vị thế của phụ nữ DTTS thông qua phát triển Du lịch cộng đồng tại huyện Lào Cai” được xây dựng dựa trên các hoạt động với Mục tiêu tổng thể là góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng ở các vùng nông thôn của Việt Nam thông qua phát triển các chuỗi giá trị bền vững và toàn diện. Hợp phần sẽ phối hợp với những người sản xuất quy mô nhỏ, các cơ sở khai thác và chế biến, các doanh nghiệp tham gia trông chuỗi giá trị Sa nhân tím nhằm tạo điều kiện cho họ đạt được các mục tiêu sau:
Mục tiêu cụ thể 1: Nâng cao thu nhập cho người sản xuất Sa nhân tại xã Phìn Ngan thông qua các hoạt động sản xuất bền vững và có trách nhiệm trên cơ sở nâng cao năng lực kinh tế và quản lý của phụ nữ trong các tổ hợp tác.
Mục tiêu cụ thể 2: Nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh của hợp tác xã (HTX) do phụ nữ làm chủ và đóng vai trò chính nhờ các hoạt động hướng tới cải thiện hiệu quả kinh doanh, năng lực quản trị và tiếp cận thị trường của phụ nữ được nâng cao. Xây dựng mô hình liên kết giữa HTX và công ty chế biến để nhân rộng cho việc phát triển theo chuỗi giá trị Sa nhân cho tỉnh Lào Cai.
Mục tiêu cụ thể 3: Nâng cao hiệu quả chế biến cho các tổ nhóm chế biến thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và năng lực cho người chế biến, trong đó tập trung cho đối tượng là phụ nữ. Xây dựng mô hình chế biến hiệu quả điển hình tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhân rộng ra toàn tỉnh và các địa phương khác.
Mục tiêu cụ thể 4: Thúc đẩy môi trường kinh doanh hiệu quả và bền vững nhờ các hoạt động cải thiện chính sách, xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu.
Để đạt được những kết quả trên, trong khuôn khổ dự án, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ cùng với các cơ quan chuyên ngành tại Lào Cai triển khai hoạt động Đánh giá thực trạng áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và kiến thức bản địa; thực trạng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất Sa nhân tím”.

Click vào đây để biết thêm thông tin chi tiết
Các tổ chức/nhóm tư vấn quan tâm cần gửi hồ sơ dự thầu tư vấn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh bằng văn bản (bản cứng) hoặc tệp hồ sơ (file – bản mềm) trước 17 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2019 cho:
Trịnh Bích Hảo – Cán bộ kỹ thuật
  • Địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Số 8 Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;
  • Điện thoại: 024.39322948; Di động: 0988111420
  • Email: trinhbichhao@gmail.com
Chúng tôi chỉ thông báo cho những hồ sơ dự thầu tư vấn đủ điều kiện được lựa chọn để mời phỏng vấn.
Lưu ý: Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:
- Thư đăng ký dự thầu tư vấn bằng Tiếng Việt;
-  Đề xuất kỹ thuật thực hiện hoạt động tư vấn;
- Đề xuất tài chính chi tiết thực hiện hoạt động tư vấn;
- Lý lịch của các tư vấn tham gia thực hiện.
Các tin khác: