CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN
Đăng lúc: 21:10 ngày 22/05/2018


Dự án “Phát triển toàn diện và bền vững chuỗi giá trị tre ở Việt Nam”.
 
Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua Tổ chức Stichting Oxfam Novib, Hà Lan. Mục tiêu của dự án là Góp phần giảm nghèo và bất bình đẳng cho 15.000 lượt người sản xuất quy mô nhỏ và tăng doanh thu cho 40 doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ trong chuỗi giá trị Tre ở Thanh Hóa và Nghệ An của Việt Nam thông qua phát triển các chuỗi giá trị tre toàn diện và bền vững.