CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN

CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN
Đăng lúc: 20:49 ngày 22/05/2018

1. Hợp tác nghiên cứu về lĩnh vực lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ với các tổ chức quốc tế như FAO, IUCN, UNDP, WWF, FFI, SNV, GTZ, IIED, ActionAid, Childfund, CIFOR, …

2. Thực hiện dự án:  Dự án VIE 80/ 018 FAO/ UNDP về cánh kiến đỏ (1985 – 1987);

3. Dự án  “Sử dụng bền vững Lâm sản ngoài gỗ” (1998-2002) do Đại sứ quán Hà Lan tài trợ; Dự án “Hỗ trợ chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ” (2002-2007) do Đại sứ quán Hà Lan tài trợ.