Lịch sử hình thành Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

Lịch sử hình thành
Đăng lúc: 14:05 ngày 13/08/2018

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) tiền thân là Phân viện Đặc sản rừng (ĐSR), được thành lập theo Quyết định số 1981/TCh, ngày 20 tháng 11 năm 1978 trực thuộc Công ty lâm sản đặc sản xuất khẩu. Đến năm 1995 được thành lập thành Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt nam theo quyết định số 639/TC, ngày 27/9/1995 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp. Đến 2012, Trung tâm nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập theo Quyết định số 1149/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/5/2012 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Quyết định số 3131/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ (NTFPRC) trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS).
Trụ sở: số 8 Chương Dương Độ - Hoàn Kiếm – Hà Nội
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM