Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ
Đăng lúc: 09:29 ngày 10/12/2019


CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÂM SẢN NGOÀI GỖ
 
Theo quyết định số 3131/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ được thể hiện tại sơ đồ sau, bao gồm:

Ban lãnh đạo Trung tâm:
  + Giám đốc: TS. Phan Văn Thắng
  + Các Phó Giám đốc: Ths. Lương Thế Dũng
 Ths. Phùng Nhuệ Giang

Phòng chức năng:
  +  Phòng Tổng hợp;

Các Bộ môn nghiên cứu:
  + Bộ môn Kỹ thuật gây nuôi trồng;
  + Bộ môn Tài nguyên Lâm sản ngoài gỗ;
  + Bộ môn Chế biến Lâm sản ngoài gỗ;
  
Trạm thực nghiệm:
  + Trạm Nghiên cứu thực nghiệm Hoành Bồ, trụ sở đóng tại xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; 
  + Trạm Nghiên cứu thực nghiệm Bảo Yên, Trụ sở tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
 

SƠ ĐỒ  CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LÂM SẢN NGOÀI GỖ

 
TT Họ và tên ĐT CQ Email
I BAN LÃNH ĐẠO
1 Phan Văn Thắng (024)3826 6119 phanthanglsng@gmail.com
2 Lương Thế Dũng (024)3932 3342 dungluongthefsiv@gmail.com
3 Phùng Nhuệ Giang   phunggiang@gmail.com
II PHÒNG TỔNG HỢP: (024) 3932 3882 – (024) 3932 0970
4 Nguyễn Lâm Tuấn (024)3932 0970 lamtuan1973@gmai.com
5 Nguyễn Huy Sơn   sonnguyenhuy@gmail.com
6 Đỗ Thị Hảo   haodothi@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hiền   hienlds79@gmail.com
8 Nguyễn Công Nghĩa   congnghiavfu@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thanh Tâm   dungtam0811@gmail.com
11 Phan Thị Hảo   phanhao8792@yahoo.com
12 Phạm Văn Chất    
13 Bùi Quang Sáng   nguyenquangsang583@gmail.com
14 Dương Ngọc Huy    
15 Nguyễn Phú Hùng    
III BỘ MÔN KỸ THUẬT GÂY NUÔI TRỒNG: (024)3932 0971. Email: ntktdsr@gmail.com
16 Nguyễn Thị Chuyền (024)3932 0971 nguyenthichuyen2001@gmail.com
17 Ngô Quý Công   congpavo@yahoo.com
18 Phan Thị Hạnh   phanthanh1907@gmail.com
19 Phùng Hà Anh    
IV BỘ MÔN CHẾ BIẾN LÂM SẢN NGOÀI GỖ
20 Nguyễn Thị Huyền   nguyenhuyen0241@gmail.com
21 Vũ Hoàng Phương   vhphuong2005@yahoo.com.vn
22 Nguyễn Văn Thắng    Nvthang.41amt@gmail.com
V BỘ MÔN TÀI NGUYÊN LÂM SẢN NGOÀI GỖ 
23 Tạ Minh Quang   minhquangfsiv@gmail.com
24 Đỗ Cao Cường   caocuong512@gmail.com
25 Nguyễn Đức Long   long.qltntn@gmail.com
26 Nhâm Sỹ Bắc   nhamsybac@gmail.com
27 Trần Ngọc Lan   tranngoclan2904@gmail.com
VII TRẠM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOÀNH BỒ: Email tramnctnhoanhbo@gmail.com
28 Trương Tuấn Anh   tuananhtruongntfp@gmail.com
29 Trương Quang Trí   quangtri1vfu@gmail.com
VIII TRẠM NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MÂY, TRE BẢO YÊN
30 Nguyễn Ngọc Sánh   nguyensanhlc@gmail.com
31 Phạm Thanh Bình   Thanhbinhlc92@gmail.com
32 Đỗ Duy Khương   Khuonglsng@gmail.com
33 Nguyễn Thị Phượng   Phamphuong081288@gmail.com
IX VĂN PHÒNG DỰ ÁN TRE – NGAO (024)3932 2948
34 Nguyễn Thị Thanh Xuân   xuanlsng1977@gmail.com
35 Phan Quốc Dũng   Dunglsng315@gmail.com